Kvalifikacija


Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr.5868                                         

Suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimo 
ir statinio dalies statybos darbus.
Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.
Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
inžineriniai tinklai; elektroninių ryšių infrastruktūra.
Projektavimo darbų sritys: elektrotechnika (iki 1000 V
įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų),
apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos,
procesų valdymo ir automatizacijos.
Statybos darbų sritys: elektrotechnikos darbai
(iki 1000 V įtampos), nuotolinis ryšys (telekomunikacijos),
apsauginė ir gaisrinė signalizacija, automatizavimas,
įrenginių paleidimas ir derinimas.
   

Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas Nr. E0809

Suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių
eksploatavimo darbais:
26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V eksploatavimo darbai
(išskyrus oro ir oro kabelių linijas).
28. Specialiųjų irenginių eksploatavimo darbai.
29. Elektros instaliacijos iki 1000 V  eksloatavimo darbai

 
   
Sertifikatas Nr. 15008/1
Įmonės kokybės vadybos sitema
Standartas ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktoms sritims:

Transporto sistemų, susisiekimo komunikacijų, energetikos
ir pramonės objektų, technologinių, inžinerinių, informacinių
sistemų, automatikos, elektrotechnikos įrenginių pardavimas,
projektavimas, gamyba, montavimas, plaleidimas-derinimas,
eksploatavimas;
Programinės įrangos diegimas ir priežiūra;
Programavimo darbai;
Projektų valdymas.
   
Sertifikatas Nr. 15008/2
Aplinkos apsaugos vadybos sitema
Standartas ISO 14001:2004 / LST EN ISO 14001:2004

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktoms sritims:

Transporto sistemų, susisiekimo komunikacijų, energetikos
ir pramonės objektų, technologinių, inžinerinių, informacinių
sistemų, automatikos, elektrotechnikos įrenginių pardavimas,
projektavimas, gamyba, montavimas, plaleidimas-derinimas,
eksploatavimas;
Programinės įrangos diegimas ir priežiūra;
Programavimo darbai;
Projektų valdymas.
Sertifikatas Nr. 15008/2
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema
Standartas BS OHSAS 18001:2007 / LST 1977:2008

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktoms sritims:

Transporto sistemų, susisiekimo komunikacijų, energetikos
ir pramonės objektų, technologinių, inžinerinių, informacinių
sistemų, automatikos, elektrotechnikos įrenginių pardavimas,
projektavimas, gamyba, montavimas, plaleidimas-derinimas,
eksploatavimas;
Programinės įrangos diegimas ir priežiūra;
Programavimo darbai;
Projektų valdymas.

Darbuotojų kvalifikacija
 
   
Certified Project Manager IPMA Level C
Sertifikuotas projektų vadovas. IMPA Lygis C
Giedrius Norvaišas

„International Project Management Association“ (IPMA)
Tarptautinės projektų vadybos asociacijos
išduotas sertifikatas.


Sertifikatas pripažįstamas tarptautiniu mastu.
   
Certified Project Manager IPMA Level C
Sertifikuotas projektų vadovas. IMPA Lygis C
Edmundas Ragauskas

„International Project Management Association“ (IPMA)
Tarptautinės projektų vadybos asociacijos
išduotas sertifikatas.


Sertifikatas pripažįstamas tarptautiniu mastu.
   
SIEMENS PCS7- system course
SIEMENS PCS7 - technologinių procesų valdymo ir
kontrolės sistemos kursas

Sertifikatas išduotas
Edmundui Ragauskui
   
EPLAN Electrical P8 v2.4 elektrotechnikos-automatikos
dalių projektavimo programa. Mokymų sertifikatas.

Sertifikatas išduotas
Giedriui Norvaišui
 
   
SPSC išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 35416                                     
Giedrius Norvaišas
 
Suteikiama teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas ir ypatingo statinio spečialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra; hidrotechnikos statiniai; kiti statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų; statinio nuotolinio ryšio inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
   
   
   


 
 
 
 
 

<< Atgal