Aerodromo apšvietimo valdymo sistema

AERODROMO APŠVIETIMO VALDYMO SISTEMA (AAVS)

  
   Šiandieną oro uostai susiduria su nuolatos augančiu aptarnaujamų orlaivių skaičiumi. Šie veiksniai iššaukia aukštesnio patikimumo ir prienamumo visos oro uosto valdymo sistemoms. Ne išimtis ir aerodromo apšvietimo valdymo sistema. Kylant ir leidžiantis vis daugiau orlaivių skrydžių vadovai (SV) sprendimams turi vis mažiau laiko, tad norint priimti teisingą sprendimą SV turi turėti kuo nuodugnesnę informaciją viename valdymo terminale kas pagreitina sprendimo priėmimo laiką ir sumažina žmogiškosios klaidos tikimybę.

  Su nemažesniais iššūkiais susiduria ir aptarnaujantis personalas. Jų funkcijos plečiamos ir papildomos, jie dažnai turi aptarnauti keletą sistemų. Taip pat jiems iškyla nauji iššūkiai mažinant gedimų šalinimo laiką, nes besileidžiantys ir kylantys orlaiviai KTT apkrauną vis daugiau.

  Mes siūlome savo AAVS kuri pagrysta moduliniu principu yra atvira įvarių sistemų integracijai ir dėl aiškios vartotojo sąsajos yra lengvai suprantama ir valdoma. Taip pat savo užsakovams siūlome lankstumą ir esame sistemą paruošti darbui taip, kad ji būtų kuo labiau suprantama visiem su šia sistema dribančiam personalui.

  Šių prametrų mums padeda pasiekti sekančios mūsų sistemos funkcijos:
  • Saugumo reikalavimai mums yra prioritetas numeris vienas;
  • Stop juostos žiburių valdymo posistemė sumažina žmogiškosios klaidos tikimybę;
  • Visa reikalinga informacija sprendimams priimti matoma viename lange;
  • Aiškiai ir realiu laiku matoma ar sistema driba pagal esamas sąlygas;
  • Kiekviename terminale yra galimybė gauti visą reikalingą informaciją apie sistemos būsena;
  • Elektros tiekimo sistemų prijungimas leidžia nuolatos sekti ar bus galimybė orlaiviui leistis ar kilti;
  • Sistemų susijusių su AAVS integravimas leidžia viename terminale matyti reikalingą informaciją;
  • Galimybė sudaryti riedėjimo takų valdymo matricą;
   Sistemos valdymas yra pagrystas trimis valdymo lygiais. Pirmasis auksčiausias valdymo lygis SV leidžia sistemą paruošti darbui kelių mygtukų paspaudimu. Pagal įvestas į sistemą meteorologines sąlygas automatinė valdymo sistema įjungia reikalingus žiburius numatytu intensyvumo lygiu. Pasikeitus meteorologinėms salygos SV sistemą gali greitai adaptuoti prie esamos situacijos.
   Neretai pilotai skrydžia metu paprašo paryškinti ar atvirkščiai sumažinti vienos ar kitos žiburių grupės intensyvumą. Tam yra skirtas antrasis valdymo lygis skirtas valdydi žiburių grupes pagal jų funkcijas. Taip skrydžių vadovas gali išjungti arba įjungti vieną ar kitą žiburių grupę arba keisti jos intensyvumą.
   Trečiasis lygis yra individualaus valdymo lygis skirtas išskirtinai aptarnaujančiam personalui. Šiame lygyje yra valdoma, tik atskiri reguliatoriai. Šis lygis naudojamas tik sistemos aptarnavimo funkcijoms atlikti.

   Sistemoje yra trijų tipų vartotojai. Pirmasis ir auksčiausias valdymo, bei sistemos konfiguravimo teises turinti "supervisor" vartotojas. Šio lygio vartotojas gali keisti pagrindinius sistemos nustatymus, ją adptuojant pagal esamas ar pasikeitusias oro uosto sąlygas. Jis taip pat gali atlikti ir aptarnaujančio personalo funkcijas. Tačiau normaliame darbo režime nerekomanduojama naudotis "supervisor" teisėmis.
   Antrasis vartotojo tipas yra "controller". Šis lygis skirtas skrydžių vadovams. Varotojui prisiregistravus prie sistemos su šiomis teisėmis sistema darbo aplinką paruošia pagal jo poreikius: išjungia skrydžių saugumo neįtakojančius pranešimus, įjungia pirmajį ir antrajį valdymo lygius ir paruošia sistemą SV darbo pobužiui.
   Likęs vartotojo tipas yra skirtas aptranaujančiam personalui (AP) "maintenance". Šis vartotojas prieina prie visų sistemos avarinių pranešimų ir prie pilnos sistemos būsenos indikacijos. Tačiau šis vartotojas neturi nei pirmo nei antro valdymo lygio, tad žiburių valdyti jis negalės. Šio vartotojo paskirtis prižiūrėti sistemos darbą ir šalinti visus atsirandančius gedimus.

AAVS sistemos architektūra

   Mūsų aerodromo apšvietimo valdymo sistemos pagrindą sudaro programuojamieji loginiai valdikliai (PLV) ir kompiuterinės darbo vietos. Iš skrydžių vadovo kompiuterinės darbo vietos komandos yra perduodamos į PLV, jis šias komandas apdoroja ir isšsiunčia komandas nuolatinės srovės reguliatoriams (NSR), kurie savo ruožtu valdo žiburių intensyvumą. PLV vykdydamas nuolatinį NSR monitoringą raliu laiku perduoda jų būseną atgal į kompiuterines darbo vietas. Skrydžių vadovas mato ar jo komanda buvo įvykdyta ir ar sistema dirba tvarkingai. Aptarnaujantis personalas savo darbo vietoje mato pilną sistemos būseną. Šiame kompiuteryje yra atvaizduojami visi gedimai ar sutrikimai.
  Mūsų AAVS suprojektuota taip, kad galėtų valdyti skirtingų gamintojų NSR. Tai aktualu kai reikia sistemą papildyti kito gamintojo reguliatoriais arba atnaujinant seną jau turimą sistemą. 

    Mes siūlome skirtingos architektūros AAVS sistemas pritaikytas įvairaus dydžio ir skrydžių intensyvumo oro uostams pagal ICAO kategorijas: BE CAT, CAT, CAT I, CAT II.
   Mūsų AAVS sistemos atitinka ICAO ANNEX 14, STANAG, FAA reikalavimus aerodromo apšvietimo valdymui ir stebėjimui.


<< Atgal